Home About Fun Language Teaching Method FUN Club Holiday Club FUN in Schools
  • Other Programmes
    • FUN Camps
    • FUN Trips
    • Corporate Programme
    • Study Abroad
News Contact Us

FUN Club คลับภาษาอังกฤษเสาร์-อาทิตย์

“เราอยากเห็นเด็กๆ สนุกสนานกับการเรียนภาษาอังกฤษในวันหยุดสุดสัปดาห์เมื่อมาที่ FUN buy zithromax Club”

ด้วยประสบการณ์การสอนกว่า 17 ปี เราได้พัฒนาหลักสูตรการฟังการพูดภาษาอังกฤษให้สนุกสนานและน่าสนใจ เพราะเราเชื่อว่า “เด็กๆ เรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อพวกเขาเรียนด้วยความสนุกสนาน” และทำให้เด็กๆ ต่างมาเรียนที่ FUN Club ในวันเสาร์-อาทิตย์ ด้วยความกระตือรือร้นที่จะสนุกกับภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ ในห้องเรียนที่มีพื้นที่กว้างขวางแต่ไม่มีโต๊ะ เก้าอี้ หรือตำราเรียนเล่มโตเหมือนในชั้นเรียนทั่วไป เพราะที่นี่เราให้เด็กๆ เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมต่างๆ กับคุณครูและเพื่อนๆ และเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็กที่เปิดสอน

1. Fun Language lesbian videos Conversation

ฝึกทักษะการฟังการพูด เพื่อให้เด็กๆ ได้ฝึกฝนและคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารอย่างเป็นธรรมชาติกับคุณครูเจ้าของภาษา ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน ด้วยหลักสูตรอ้างอิงมาตรฐาน Cambridge Young Learners ที่กำหนดหัวข้อการเรียนรู้อย่างชัดเจนในทุกสัปดาห์ สามารถติดตามทบทวนได้ เปิดสำหรับน้องๆ 2.5 ขวบถึงมัธยม แบ่งระดับชั้นตามกลุ่มอายุ และสามารถนัดทดลองเรียนฟรีได้
Fun Language
Fun Language
Fun Language

2. Fun Language porn cartoon Phonics

เน้นฝึกทักษะการออกเสียง การแตกเสียงตัวอักษร และการผสมคำด้วยหลักโฟนิคส์ ซึ่งเป็นพื้นฐานการออกเสียงที่ถูกต้อง ชัดเจน และการอ่านเขียนที่มีประสิทธิภาพ มีระยะเวลา 6 เดือน เปิดสำหรับน้องๆ 5-9 ขวบ สอนโดยครูเจ้าของภาษา ด้วยวิธีการที่สนุกสนานและเพลิดเพลิน

Phonics Fun Language
Phonics Fun Language<
Phonics Fun Language

3. Fun Language Reading

คอร์สการอ่านที่ต่อเนื่องจากการเรียน Fun Language Phonics เพื่อให้เด็กๆ เข้าใจและนำความรู้เกี่ยวกับเสียงของตัวอักษร และหลักการผสมคำต่างๆ มาใช้ฝึกอ่านเขียนจริง ฝึกการทำความเข้าใจเนื้อเรื่อง การเขียน การสะกดคำ พร้อมสนุกกับเกมและกิจกรรมต่างๆ ตลอดชั่วโมง ระยะเวลา 6 เดือน เปิดสำหรับน้อง 5-9 ขวบ สอนโดยครูเจ้าของภาษา
Fun Language ReadingFun Language Reading

“At FUN Club we want ALL our students to have FUN while studying English at the Weekend!”

Every Weekend students look forward to coming to FUN celebrity nude Club to study English. Why?
Because we teach English through FUN and Games!

With over 10 years teaching experience, our lessons are fun, stimulating and interesting for our students. We have always believed that “Children learn best when learning is FUN” and at our learning centre, children arrive excited and happily run into their classrooms ready to learn English!

Our Classrooms are BIG and SPACIOUS and our students have the freedom to move around. No tables and chairs are used in our teaching and instead the children sit on cushions and pillows!

ประโยชน์ที่เด็กๆ จะได้รับ

1. กล้าพูดภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ
เพราะเด็กๆ เรียนภาษาอังกฤษด้วยความสนุกและมีความสุข  เกิดทัศนคติที่ดีกับภาษาอังกฤษ gay porn ไม่กลัวที่จะพูด

2. ออกเสียงได้ถูกต้อง
เพราะเด็กๆ ได้เรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูเจ้าของภาษา

3. มีพัฒนาการที่ชัดเจน
เพราะหลักสูตรของ Fun Language มีการกำหนดเนื้อหาการเรียนการสอนในทุกชั้นเรียนอย่างชัดเจนทำให้ผู้ปกครองทราบถึงคำศัพท์ ประโยค บทสนทนาที่เด็กๆ ได้เรียนรู้ ทำให้ช่วยเด็กๆ ทบทวนบทเรียนได้

4. สามารถประเมินผลตามมาตรฐานสากล
เด็กๆ สามารถประเมินผลของ Cambridge Young Learners English Tests ซึ่งเป็นแบบทดสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศอังกฤษที่ใช้ทดสอบความสามารถของผู้เรียนภาษาอังกฤษทั่วโลก และได้รับการยอมรับในระดับสากล

เวลาเรียน วันหยุดประจำปี

เสาร์-อาทิตย์ มีรอบเวลาดังนี้   9.00-10.30   mobile porn 11.00-12.30   13.30-15.00
หากสนใจทดลองเรียน กรุณาโทรสอบถามเวลาเรียนตามระดับชั้นอีกครั้ง เนื่องจากบางระดับเปิดเฉพาะบางรอบเวลา

วันหยุดประจำปี 2014 และ ม.ค. 2015

Fun Language Club ปิดทำการในวันเสาร์-อาทิตย์ดังต่อไปนี้
1. 12-13 essay writing เมษายน หยุดวันสงกรานต์
2. 12-13 กรกฎาคม หยุดต่อเนื่องวันอาสาฬหบูชา
3. 6-7 และ 27-28 ธันวาคม หยุดต่อเนื่องวันพ่อและปีใหม่
4. cartoon porn videos 3-4 มกราคม 2015 หยุดต่อเนื่องปีใหม่
ปี 2015 เปิดทำการตั้งแต่เสาร์-อาทิตย์ที่ 10-11 มกราคม
นอกเหนือจากนี้เปิดทำการทุกเสาร์-อาทิตย์ค่ะ

ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง

Comments hentai porn are closed.